Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung

 

 

 

Parteneri in cadrul proiectului ”Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung” finanțat prin Programului Operațional Capital Uman (POCU),  depus prin Asociația GAL Câmpulung Muscel (Grupul de Acțiune Locală).

Contract de finanțare nr. 33697/23.11.2022

Valoarea totală: 11.169.169,52 lei

Valoare nerambursabilă: 11.169.169,52 lei

Contribuție buget local la valoarea eligibilă 2%: 0,00 lei

Contribuție de la bugetul local valoare neeeligibilă: 0,00 lei

Data începerii proiectului: 24.11.2022

Data încheierii proiectului: 31.12.2023

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care locuiesc în Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor din Municipiul Câmpulung.

JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

– nevoia de formare si calificare este adresata in proiect prin A4.4 (F.I#9) prin organizarea de cursuri de formare profesionala si prin A4.1 (F.I#14) prin organizarea si furnizarea de programe de ucenie. 23,3% din populația Grui sunt pers de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formala a muncii si nici nu urmează o formă de învățământ, urmată de un procent de 31,2% in Pescăreasa si Cazarmilor care înregistrează 44,8%.

In cadrul A4.4, 400 persoane vor beneficia de formare profesionala (cursuri de calificare), din care 300 vor fi certificați. Cursurile vizează dobândirea de aptitudini si competente profesionale in vederea reorientării profesionale sau adaptării la cerințele pieței muncii si vor fi alese in conformitate cu nevoile de formare relevante. In cadrul A4.3 80 pers de etnie roma vor beneficia si de cursuri de formare pentru dezvoltarea competentelor sociale si civice.

OBIECTIV SPECIFIC :


  • Participarea a 400 de persoane cu vârsta între 15 si 64 de ani din cele 3 ZUM-uri la cursuri de calificare de nivel 2 (400 persoane) și calificarea a 300 dintre aceștia (A4.4). Dintre aceștia, vor promova cursurile de calificare astfel: minimum 150 de femei, minimum 35 de persoane de etnie romă. Va contribui la indicatorul de rezultat cu 300 persoane care obțin o calificare (4S164), din care 35 etnie romă (4S164.1.1).

FIȘA DE INTERVENȚIE A ACTIVITĂȚII DE FORMARE: In cadrul Fisei de intervenție #9 (A4.4), GT este format din 400 de pers apte de munca care nu sunt încadrate pe piața muncii si nu urmează o forma de învățământ (15-64 ani) din Grui, Cazarmilor, Pescăreasa, împărțite astfel: aprox. 200 de persoane din grupul țintă femei selectat in cadrul A4.2, minimum 35 pers selectate A4.3 si aprox. 160 de persoane selectate in cadrul A4.4. Cele 160 de persoane care nu urmează cursurile de informare si consiliere, vor opta pentru calificările in care doresc sa urmeze un curs in funcție de competentele pe care le deține. In cadrul A4.4 GT va beneficia de cursuri de formare in vederea reorientării profesionala si adaptării la cerințele pieței muncii in teritoriul SDL. Cursurile vor avea rolul de creștere a gradului de ocupare pentru persoanele din ZUM Grui, Pescăreasa și Cazarmilor. Conform SDL, 24,5% din adulții care locuiesc in cele 3 ZUM-uri nu au nicio calificare profesionala. Din experiența anterioara cu GT vizat de proiect atât a S, dar si a P 4, rata de abandon in cazul acestui tip de GT este de 25%, astfel estimam ca doar 300 dintre aceștia vor finaliza cursurile de calificare si vor obține un certificat de participare. Dintre cei 300 participanți, 35 sunt de etnie roma. Toți cei 400 de membri GT vor efectua controale medicale periodice in cadrul cabinetelor de medicina generala, beneficiind astfel si de activitățile A3.5 (F.I#5). Selecție si implicare GT: Selecția pentru participarea la A4.4 se va face in funcție de participarea cu succes la sesiunile de informare si consiliere. Expertul informare si recrutare GT P4, împreună cu managerul de formare al S vor asigura implicarea in activități a GT (200 de persoane din grupul țintă femei selectat in cadrul A4.2, minimum 35 persoane selectate A4.3 si aprox. 160 de persoane selectate in cadrul A4.4). Mai mult, managerul de formare S se va asigura de implicarea tuturor membrilor GT care au trecut si prin A 4.2 si A4.4 Cele 160 de persoane care nu urmează cursurile de informare si consiliere, vor opta pentru calificările in care doresc sa urmeze un curs in funcție de competențele pe care le deține. Vor fi organizate aproximativ 33 de cursuri de formare, cu aproximativ 12 – 13 persoane/curs. Cursurile de nivel 3 (720 ore) vor fi structurate astfel: 240 ore parte teoretica (aproximativ 40 zile, aproximativ 6 ore/zi) si 480 ore parte practica. Cursurile vor fi identificate in funcție de nevoile identificate in cadrul sesiunilor de informare si consiliere (A4.2 si A4.3) pentru a răspunde cat mai bine nevoilor de calificare ale GT. Pt a implica GT in activități si a menține interesul, in cadrul sesiunilor practice se vor asigura participanților hrana (constând in 1 masa calda sau de tip finger food) si le vor fi puse la dispoziție toate materialele de curs necesare.

Indicatori prestabiliți de rezultat pentru activitatea de formare


  • Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care dobândesc o calificare, la încetarea calității de participant: – 420 (4S164.1.1)
  • Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care dobândesc o calificare, la încetarea calității de participant, din care: romă – 35 (4S165)

Obiectivul specific al activității de formare  proiectului: Acordarea de servicii integrate de ocupare pentru femei și persoane vârstnice: sesiuni de informare și consiliere pentru 905 de persoane vârstnice și femei (A4.2), calificarea a 200 de femei (A 4.4) și angajarea a 120 de persoane persoane vârstnice și femei. Vor contribui la indicatorul rezultat cu 120 persoane care au un loc de muncă la încetarea calității de participant (4S165) și indicatorii de realizare cu 905 persoane care beneficiază de servicii integrate (4S168), din care beneficiari de măsuri de ocupare, 325.

16.01.2023