https://candcgroup.ro/wp-content/uploads/2017/09/profolio-banner.jpg

Elaborarea noii strategii a municipiului Câmpulung propune un concept de dezvoltare a acestuia pe termen mediu (2027), integrând aspecte privind dezvoltarea economică, valorifificând atuu-rile reprezentate de poziţia sa în teritoriu și moștenirea sa istorică și culturală, acordând totodată atenţia necesară problemelor sociale şi de mediu.
Prin elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Câmpulung din județul Argeș sunt urmărite aspecte care vor conduce la:
– formularea unei viziuni adecvate contextului extern și intern pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Câmpulung;
– stabilirea unui sistem de obiectitive și măsuri asociate, corelate cu viziunea formulată;
– crearea unui parteneriat real între comunitate și autoritățile locale pentru validarea strategiei și implementare acesteia;
– îndeplinirea rolului de document cadru în vedere atragerii de fonduri (cu precădere nerambursabile) necesare dezvoltării durabile a municipiului Câmpulung.
În urma elaborării strategiei de dezvoltare a municipiului Câmpulung sunt așteptate următoarele rezultate:
– o analiză corectă a potențialului de dezvoltare existent a municipiului Câmpulung și o planifificare a resurselor ce urmează a fifi atrase pe lângă cele existente;
– consens cu privire la prioritățile de dezvoltare a municipiului Câmpulung în perioada 2021 – 2027;
– co-interesarea partenerilor locali: administrație locală, mediul antreprenorial și locuitori, în corelarea strategiilor de dezvoltare institituțională cu strategia de dezvoltare durabilă a comunității locale;
– schimbarea pozititivă a atititudinii locuitorilor municipiului Câmpulung și creșterea gradului de implicare a acestora în rezolvarea problemelor comunității ca urmare a partiticipării în procesul de formulare și implementare a măsurilor din strategie;
– întărirea sentitimentului de aparteneță la comunitate și a spiritului comunitar;
– concentrarea resurselor și a eforturilor pentru atingerea obiectitivelor prioritare la nivel local.