https://candcgroup.ro/wp-content/uploads/2017/09/profolio-banner.jpg

„Lucrări de restaurare, consolidare şi protecţie a monumentului Palatul Patriarhiei Bucureşti”, obiectiv de investiţie finanţat prin Regio – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Locul de executare a lucrărilor: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, loc. București, sector 4, cod poștal 040163.

Imobilul Palatul Patriarhiei București care cuprinde terenul în suprafaţă de 17.690,32 mp, precum şi clădirea Palatului, scara monumentală exterioară şi construcţiile anexe sunt proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, conform Hotărârii de Guvern nr. 1.229 din 6 decembrie 2011, privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului.

Proiectul a avut ca obiectiv general creşterea importanţei culturii şi turismului, ca factori ce stimulează creşterea economică și valorificarea patrimoniului cultural – religios. Scopul implementării acestui proiect a fost reprezentat de   creșterea atractivității capitalei ca destinație turistică și culturală, precum și stimularea dezvoltării economice locale și regionale.

Valoarea totală a proiectului: 84.904.880,38 lei

Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 68.605.267,84 lei