https://candcgroup.ro/wp-content/uploads/2017/09/profolio-banner.jpg

”Extinderea capacității medicale a Spitalului Municipal Sighișoara în contextul COVID-19”

Spitalul Municipal Sighișoara, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectul ”Extinderea capacității medicale a Spitalului Municipal Sighișoara în contextul COVID-19, cod SMIS 141493, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Extinderea și consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”.

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului Municipal Sighișoara prin dotarea cu echipamente medicale și de protecție personală necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător pacienților infectați cu COVID–19, pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului și a pacienților din cadrul spitalului și pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației.

Rezultatul proiectului: 8 Echipamente:

  • Autoclava sterilizare,
  • Aparat de radiologie digital fix,
  • Computer Tomograf,
  • Sistem complet RT PCR,
  • Aparat de dezinfecție de înalta performanta 4 Buc

Valoarea totală a proiectului este de 5.502.679 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.502.679 lei.

Data finalizării proiectului: 31.05.2022
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMULOPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.