https://candcgroup.ro/wp-content/uploads/2017/09/profolio-banner.jpg

CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICI ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI- ICOANEI”

 

Biserica Icoanei, monument istoric aflat în zona centrală a Bucureștiului, pe strada Icoanei nr.12, având hramurile “Adormirea Maicii Domnului” și “Sfântul Nicolae” și cod LMI: B-II-m-B-18925.
Biserica se află într-un cartier vechi al capitalei, fiind înconjurată de case ridicate în jurul anului 1900. În curtea bisericii se află mai multe morminte și monumente funerare din secolul al XIX-lea dintre care cea a generalului Ioan Odobescu.

Istoricul Bisericii“Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”
1681-1682 pe locul acesta se afla un mic schit de lemn
1682 – Filip Nicolae Argintarul pictează Icoana Maicii Domnului ce este dăruită bisericii de către Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanul.
1745-1750 – monahul Misail Băbeanu ridică prima biserică de zid, cu trei turle
1784-1786 -Panait Băbeanu reface biserica și o pictează în tehnica frescă cu ajutorul lui Grigore Zugravul
1838 – cupola bisericii si turlele se prăbușesc la un cutremur. Biserica este reconstruită iar pe pereţii pronaosului sunt pictate portretele membrilor familiei donatoare: Misail, Panait, Ioniţă cu soţia sa Sofia şi copiii lor Elena, Nicolae, Maria şi Panait
1873 – Elena Băbeanu restaurează biserica după planurile arhitectului Alexandru Orăscu
1889 -Mihai Băbeanu restaurează biserica de la fundaţii şi îi adaugă exonartexul. Cu această ocazie, frescele sunt acoperite de pictura în ulei realizată de un elev al lui Gheorghe Tattarescu
1928 – au loc reparaţii generale, dirijate de arhitectul Smărăndescu. Atunci se renunţă la turla din mijloc, acoperişul şi turnurile sunt acoperite cu tablă, picturile interioare sunt restaurate şi casele învecinate, refăcute.
1940 – după cutremurul mare din acel an, biserica este consolidată.
2019-2022 – sunt realizate ample lucrări de consolidare și restaurare, sub coordonarea Preacucernicului Preot Paroh Liviu Constantin Nechita

 

Impactul acestui proiect pentru comunitate: consolidarea, restaurarea şi punerea în valoarea a Bisericii Adormirea Maicii Domnului – Icoanei conduce la sporirea gradului de atractivitate a municipiului București și la creșterea numărului de vizitatori, contribuind astfel la dezvoltarea culturală și economică locală.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.406.594,01 lei, din care finanţarea nerambursabilă a fost de 6.242.413,25 lei (din care 4.993.930,60 lei finanțare nerambursabilă din FEDR și 1.248.482,65 lei din bugetul național).
Obiectivul general al proiectului: impulsionarea dezvoltării oraşului Bucureşti prin restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”, cod LMI-2015: B-II-m-B-18925.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”, cod LMI-2015: B-II-m-B-18925 din București prin introducerea în circuitul turistic.
2. Creșterea numărului de vizitatori ai Bisericii „Adormirea Maicii Domnului- Icoanei” cu 25% în primul an după implementarea proiectului.
3. Diversificarea produselor și serviciilor turistice culturale locale prin înființarea în cadrul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului-Icoanei” a unui punct de informare turistică.