ClientPatriarhia Româna
FinanțatorProgramul Operational Regional 2007 - 2013
Websitepatriarhia.ro

Despre proiect

Programul Operațional Regional

Axa Prioritară 5

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
D.M.I. 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 

Valoarea totală a proiectului:

84.904.880,38 lei

Valoarea totală a finanțării nerambursabile 68.605.267,84 lei

Perioada de implementare

noiembrie 2012 – decembrie 2015

 Suprafață consolidată si reabilitată

16.120 mp

Clădirea Palatului Patriarhiei va fi introdusă în circuitul turistic al Bucurestiului